Sikkerhetsprosedyrer

08. August 2013
Sikkerhetsprosedyrer

På grunn av sikkerhetsprosedyrer i Oslokirken, fordres det at vi utviser varsomhet.

Hvis du ønsker å besøke et møte. kan du sende en melding med ditt navn og mobilnummer via kontaktskjemaet på denne websiden.

Når du har fått skriftlig bekreftelse på at du er velkommen, vil våre møteverter ta imot deg med glede.

Medlemmer og faste møtebesøkende oppmuntres til å bringe venner etter avtale med vår pastor.

Vi verner våre medlemmer og besøkende, så vi ønsker ikke velkommen media og fiendtlig innstilte mennesker til våre møter. De er isteden velkommen til å kontakte oss for en avtale på pastorens kontor. 

TILLEGG FRA 16. NOVEMBER 2017:

I en enstemmig dom i Oslo Tingrett av 25. januar 2016, stadfestet av Borgarting Lagmannsrett den 27. april 2017, ytterligere stadfestet av Norges Høyesterett den 21. juni 2017, og endelig stadfestet av Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg den 16. november 2017, beskyttes vårt pastor-par og vår menighet i henhold til Straffelovens § 390a imot «plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd» som krenker vår «fred».

Powered by Cornerstone