Arkiver/Det er tid for vekkelse i Oslo, Skandinavia og Europa!

Det er tid for vekkelse i Oslo, Skandinavia og Europa!

Jan-Aage Torp, Aina Torp
14. Juni 2018
Det er tid for vekkelse i Oslo, Skandinavia og Europa!Aina & Jan-Aage Torp (foto: Svein-Magne Pedersen)

Nå er det tid for vekkelse i Oslo, Skandinavia og Europa!

Vi har med tro og hengivenhet etablert et senter for reformasjon og gjenopprettelse i hjertet av Oslo, 50 meter fra Karl Johans gate og nasjonens institusjoner. 

Men nå kaller Gud oss til å strekke ut teltpluggene for VEKKELSE i hovedstaden med kraftige følger i Skandinavia og Europa.

Vårt kall er å bringe Jesus Kristus til Oslo, Skandinavia og Europa.

I ferd med å miste?

Oslo er i Guds hjerte. Dette er «byen med det store hjertet» (kfr Lillebjørn Nilsen og Nora Brockstedt) og «godhetens by» (kfr legenden om Sankt Hallvard og Oslos byvåpen) som er i ferd med å miste hjertet og godheten.

Idag utbrer det seg en draps- og volds-kultur i Oslo som er ulogisk for en hovedstad i verdens rikeste land. Hver dag meldes det om knivstikking, voldtekt og drap. Politikere og politiet er maktesløse.

Ikke forbanne, men velsigne

Men vi er ikke kalt til å forbanne. Vi er kalt til å velsigne.

Da abortloven ble vedtatt for 40 år siden, var det rett å erklære doms-ord overfor Stortinget, Regjeringen, Høyesterett, media og alle de medansvarlige. Men vi må lære av Jesus: Da Han lyste en by i bann, da gjorde Han det én gang, og Han visste at Ordet hadde makt. Jesus gråt.

Nå kan alle se - hvis de vil se - at Norge har sluppet løs ødeleggende krefter i by og land.

Men Gud har gitt oss rene hjerter som ber om og tror på vekkelse, reformasjon og gjenopprettelse.

Folket trenger å bli gjenopprettet til sitt Gudgitte kall og liv.

Tid for vekkelse!

Nå er det tid for omvendelse og vekkelse i Oslo.

Vi har bedt i årevis om vekkelse i hovedstaden. Vi har sett glimt. Men nå er det tid for å handle og forvente at Gud griper inn.

Vi vil ta alle Gudgitte midler i bruk: Vekkelseskampanjer, helbredelsens tjeneste, tv-sendinger....

Og vår nøkkelrolle som en menighet og reformatorisk base for Norge og Europa vil flyte sammen med vekkelsens livsforvandlende tro, håp og kjærlighet.

«Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Dem som eter opp, skal jeg skremme bort fra dere, så de ikke ødelegger åkerens grøde og vinstokkene på marken ikke kaster frukten, sier Herren over hærskarene» (Malaki 3:10b-11).

Nå er det tid! En ny tid. Gjenopprettelsens tid. Miraklenes tid. Vekkelsens tid.

Powered by Cornerstone