Null toleranse for seksuelle overgrep

15. August 2013

Trossamfunnet Restoration Oslokirken avgir en prinsipputtalelse om seksuelle overgrep.

Null toleranse for seksuelle overgrepIllustrasjonsfoto

Seksuelle overgrep er ikke noe nytt, men det er godt at samfunnet har rettet oppmerksomheten mot denne realitet.

Den uverdige praksis med seksuelle overgrep har dessverre rammet endog historiske kirkesamfunn og nyere kristne bevegelser. Vi tar avstand fra alle former for overgrep.

Restoration Oslokirken fastslår at ethvert seksuelt fremstøt overfor barn (barn i lovens forstand) er forbudt og må håndteres på strengest mulige måte. Dette gjelder i vår virksomhet i Norge og øvrige nasjoner. Enhver mistanke om slike overgrep må politianmeldes. Vi mener at politiet og rettsvesenet har størst kompetanse til å håndtere slike forhold. Jesus fastslo absolutt nulltoleranse for seksuelle og andre overgrep mot barn (Markus 9:42).

Restoration Oslokirken fastslår også at ethvert seksuelt fremstøt utenfor ekteskapets rammer ved betrodde representanter er forbudt og må håndteres på strengest mulige måte, både i Norge og i utlandet.

 

Null toleranse for seksuelle overgrep

 

Powered by Cornerstone