Hvordan kan trossamfunn fostre den unge generasjon i pakt med #metoo-kampanjenes beste idealer?

Jan-Aage Torp
19. Januar 2018
Pastor Torp med #metoo-verdier på NRK i 2016

Gapestokken er i bruk i sosiale medier og i statsstøttede medier som NRK, TV2, Aftenposten, VG, Dagbladet og mange flere. Vi misliker denne fråtsing i menneskeskjebner der politikere fra Arbeiderpariet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre blir lemlestet og forhåndsdømt av massehysteriet uten mulighet til å få en rettferdig rettergang.

Men vi tror at selve #metoo-kampanjene er et gode i den forstand at den får frem hvor misbrukt, fornedret og forbrukt spesielt kvinner føler seg i et sexfiksert og nytelsesorientert samfunn.

I Aftenposten den 18. januar skriver Anke Gerhardsen treffende: 

«Det er en tid for intimkirurgi, silikonpupper og flashing på Instagram og en sår fornemmelse av å ha blitt utnyttet eller objektivert i baren.»

Det avdekkes under #metoo-kampanjene at fri sex og seksuell fråtsing i porno, trekant, partnerbytte, eksperimenter med leketøy og ikke-menneskelige sex-objekter har en høy pris der kvinner har opplevd seg ydmyket og trakassert. Verden over roper kvinner at «Nok er nok!»

Men den franske stjerneskuespiler og fotomodell Catherine Deneuve vil ikke være med på #metoo som hun hevder er «puritanisme», visstnok et skjellsord.

Frontene skjerpes. Om #metoo fører til varige endringer, vet vi ikke. Menneskenaturen er grunnleggende syndig. Mange manns-griser har fått herje fritt, men det er sannelig mange kvinner som er - kanskje ikke griser, men «ulver i fåreklær». #metoo-kampanjene passer neppe for kvinnelige (og mannlige) mediapersonligheter som har profilert seg med seksuell løssluppenhet.

Spørsmålet som Trossamfunnet Restoration Oslokirken må stille seg, sammen med alle andre registrerte trossamfunn som vil være seg bevisst sitt samfunnsansvar, er: 

Hvordan kan vi fostre barn og unge som forberedes til å være ansvarsbevisste samfunnsborgere? 

Og: Hvordan kan menigheten være et miljø det #metoo-idealene ikke blir brudt gjennom sex-press og seksuelle overgrep?

Vi må se i øynene at institusjoner som Barneombudet, Barnevernet og for så vidt også den offentlige skolen og offentlig media har spilt moralsk fallitt. Barneombudet, skoleverket og statsfinansierte medier har tilrettelagt for alle de verste idealer som #metoo-kampanjene opponerer mot.  

Jeg har kjempet gjennom 45 år for renhet og verdighet i forhold til sex og kjærlighetsrelasjoner. I mars 2016 ble jeg behandlet forferdelig av selveste Ingunn Solheim på NRK #Debatten i en smertefull debatt som egentlig gjaldt indre familieanliggender. Ringside i debatten satt kristelige talsmenn, politikere, og representanter fra Modum Bad og Barneombudet som nikkende var med på slakten av mine verdier. Nå rôr de vilt for å fremstå som troverdige i forhold til #metoo-kampanjene....

Se videolinken nederst (NB: Jeg skulle ønske at motdebattanten var en annen enn min sønn. Jeg har klippet vekk alt som er irrelevant for #metoo): 

Jeg tror at verdiene i Oslokirken og menigheter jeg har ledet gjennom 35 år viser seg å være de eneste som kan skape en god fremtid og nåtid der kvinners og menns grenser blir ivaretatt og respektert. Vi har null toleranse for seksuelle overgrep. Dette har jeg håndhevet i alle menigheter jeg har ledet. Vi har lært opp barn og unge i disse hevdvunne verdier. Det er i pakt med Barnekonvensjonen og det beste i #metoo-kampanjene.

Nå bør den nye barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, sammen med statsrådene for utdannelse,  justis og trossamfunn, invitere til en bred dugnad for å reversere den katastrofale utvikling som Barneombudet. skolen og media har tilrettelagt for gjennom en årrekke. Nok er nok!

Om jeg tror at barneministeren vil ta mine anbefalinger til følge? Neppe. Men vi står stadig sterkere i Oslo, i Norge, i Europa, og globalt. Så når vi opprettholder trykket ved bønn, trening av våre folk, og opinionsdannelse, vil litt av hvert endre seg. Gud styrer historiens gang, og vi er tålmodige og uten den minste nederlagstanke.

Nå er det tid for ansvarbevisste trossamfunn å fastsette trygge rammer for familie og samfunn som kan implementeres i hele samfunnet.

Powered by Cornerstone