Arkiver/I byens kjernesentrum

I byens kjernesentrum

27. August 2017

Oslokirken har et oppdrag for hovedstaden. Vi er en lokal menighet, men vi har også et nasjonalt, europeisk og globalt oppdrag.

I midten av september oppretter vi et senter i Dronningens gate 23 - hovedstadens hjerte - der vi skal ha vår daglige virksomhet, kontorer, kspell, og tv-studio.

Gudstjenester vil fra slutten av september holdes i dette senteret.

Vil du gi en pengegave for å istandsette lokalitetene, er vi takknemlig for det. «Det et menneske sår, skal det også høste» (Galaterne 6:7).

Powered by Cornerstone