«Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?»

Jan-Aage Torp
19. Mars 2018

Den mektige pinsekarismatiske vekkelse som bølger over verden i vår moderne tid, trenger å berøre livene til en del observatører og kritikere i Europa og Norge også. Den høylydte og bitre gruppe av anti-karismatiske hat-tale aktivister er aldri blitt døpt i Den Hellige Ånd. Vår frimodige tro er at de trenger en radikal trefning med den tredje person i Treenigheten, DEN HELLIGE ÅND!

Det nye testamentets basis for denne erfaring er sterk. Et av de tydelige eksempler skjedde da apostelen Paulus ankom Efesos i Apostlenes gjerninger 19. Han spurte noen disipler:

«Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?»

De svarte:

«Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.»

Denne lille gruppe av tolv disipler som Paulus møtte i Efesos, ble berørt av Den Hellige Ånd (vers 6-7):

«Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk.  Det var omkring tolv menn i alt.»

Nå er tiden for å bli døpt i Den Hellige Ånd, kjære europeere og nordmenn!

Powered by Cornerstone