Gud er vår Far!

Aina Torp
08. August 2013

På grunn av syndefallet ble vi alle dømt til å leve i åndelig foreldreløshet, om det ikke hadde vært for JESUS. Jesus kjøpte for deg og meg ved sitt eget blod retten til å kjenne Faderen! skriver Aina.

Gud er vår Far!Aina TorpJesus sa før Han forlot denne jorden at Han ville ikke etterlate oss foreldreløse. "Foreldreløs" betyr "farløs" (Johannes14:18).

Snakket Jesus til en gruppe mennesker som ikke hadde biologiske fedre? Er dét grunnen til at Han uttalte disse ordene? Vi vet som et faktum at flere av disiplene hadde fedre, fordi Skriften forteller at de arbeidet sammen med sine fedre som fiskere da Jesus kom og kalte dem til å følge ham. Så Han må ha ment noe annet, noe utover det fysiske og naturlige, dersom Hans ord skulle gjelde dem alle.

1Johannes 4:16 forteller at "Gud er kjærlighet". Hvis Gud ER kjærlighet, da skapte Han alt i kjærlighet, ved kjærlighet, og til kjærlighet. 1Mosebok 2:7 beskriver hvordan Gud kjærlig formet mennesket fra jordens støv med sine hender. Forestill deg hvordan det var for Adam å våkne opp til livet, og det første han så, var sin Far og Skapers kjærlige øyne! Denne type av intim relasjon er hva vi ble skapt til.

Jesus kom for å gjenopprette denne relasjon av kjærlighet og intimitet som gikk tapt gjennom menneskets fall. Han kom for å tette igjen gapet mellom oss og Gud. Han sa: "Jeg ER veien, sannheten og livet". 

Han kom for å føre oss tilbake til vår FAR, ikke en fjern Gud som vi ikke kan kjenne.

Jesu ord i Johannes 14:18 taler til en dyp lengsel i ethvert menneske, en lengsel vi ble skapt med, å tilhøre vår Far og Skaper som sønner og døtre.

Jesus fortalte sine disipler, og oss idag, at Den Hellige Ånd skal komme og åpenbare Faderen, så de ville se seg selv som sønner og døtre av den høyeste Gud, og ikke som åndelig foreldreløse uten en far.

Ved syndefallet ble Lucifer kastet ut fra himmelen og for evig adskilt fra Faderen. Han pleide å nyte det herlige nærværet av Gud selv, men hans egen hovmod gjorde ham til den evige og endegyldige foreldreløse (Es.28:11-19).

Vår fiende, satan, spiller ikke etter rettferdige regler! Da han ikke kunne nyte nærværet av Gud Fader, så bestemte han seg for at det skulle ikke vi heller. Derfor satte han i verk sine planer i Edens have. Han vet bedre enn de fleste av oss hvilken kraft som ligger i at vi vet vi er Guds sønner og døtre. Han har vært der i nærværet av Faderens egen herlighet, sett Ham ansikt til ansikt...! Han vet hvor farlige vi er når denne åpenbaringen er basis for alt vi er og gjør.

På grunn av syndefallet ble vi alle dømt til å leve i åndelig foreldreløshet, om det ikke hadde vært for JESUS. Jesus kjøpte for deg og meg ved sitt eget blod retten til å kjenne Faderen! Jesus mente aldri at vi bare skulle ha kunnskap om Faderen. Filip sa til Jesus i Johannes 14:8: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss», og Jesus svarte at når de hadde SETT Ham, da hadde de SETT Faderen, og de KJENTE Faderen fordi de KJENTE Ham. Filip hadde behov for å ikke bare høre om Faderen, men å kjenne Ham. Jesus visste at det var dette de var skapt for. Han viste dem at de allerede kjente Faderen bedre enn de fleste i sin samtid, fordi de var blitt kjent med Jesus, Sønnen. 

Jesus rettet også en innbydelse til oss om å oppfylle vår Gudgitte bestemmelse som SØNNER og DØTRE, og ikke som bare slaver (Rom.8:15-17).

Vår Far ønsker å åpenbare for oss hvilke områder i våre liv vi har tillatt Satan, som er "the orphan maker" (engelsk="Den som gjør deg foreldreløs"), å frarøve oss vår åpenbaring og visjon av Faderen. Forviss deg om at du gjør krav på din arv. Du kan være en sønn, en datter!

Fienden kommer for å myrde, stjele og ødelegge, men JESUS kom for å gi deg liv, og liv i overflod! (Joh.10:10)

 
Powered by Cornerstone