Politiet sikter "pastor" for sjikane av Torp´ene

24. November 2014

Den Oslo-baserte bloggeren Jan Kåre Christensen, som kaller seg "pastor", "evangelist" og "bibellærer", er blitt siktet av Oslo Politikammer for sjikane av Aina & Jan-Aage Torp. Sjikanen har pågått i minst 3 1/2 år. Bare i lapel av de siste 60 dagene har Christensen kalt Torp´ene for "hore" og "horebukk" mer enn 100 ganger på sine blogger.

 

Politiet sikter "pastor" for sjikane av Torp´eneFaksimile fra Vårt Land 26/11-2014

Christensen har aldri vært pastor for en menighet, og han blir ikke invitert til å preke noe sted. Sammen med sin kone Berit hevder han å være "pastor" for en "menighet" ved navn "Smyrna", men som aldri har vært registrert som verken menighet eller forening. Det eneste synlige uttrykk for "Smyrna" er deres tallrike blogger, som er blitt beryktet ved å ærekrenke mer enn 100 velkjente og elskede forkynnere av evangeliet i Norge, med presentasjon av navn og bilder, og med spesielt fokus på tilfeller av skilsmisse og gjengifte. De mest velkjente offere for Christensens ærekrenkelser er Norges mest respekterte evangelist etter andre verdenskrig, Dr. Emanuel Minos, som døde for noen dager siden i en alder av 89: Pastor Jan Hanvold som eier Skandinavias største 24-7 TV-stasjon; og Jan-Aage Torp.

 

Jan Kåre Christensen er kjent for sin iherdige motstand imot Trinitarisk teologi.

Christensen har angrepet Torp´ene ustanselig for at Jan-Aage er skilt og gjengiftet, men også for hans rolle som pastor, apostel, mediapersonlighet osv.

-Vi har ingen ting imot at noen kritiserer oss for det faktum at jeg er gjengiftet, og heller ikke for vår aldersforskjell, sier Jan-Aage Torp.   -Jeg ble skilt imot min vilje for flere år siden, og min prosess av gjenopprettelse skjedde under overoppsyn av John P. Kelly og flere andre åndelige ledere som kjente min familie godt siden 1990-årene. Vi har ikke hatt noe å skjule. Christensen er fri til å kritisere oss, men når sjikanen blir preentert 500 ganger på internett i løpet av 3-4 år, da er det kommet helt ut av proporsjoner. Det er sjikane, og paragraf 390a i den norske straffeloven forbyr dette, hevder Torp, som er lykkelig for at politiet har tatt saken alvorlig.

-Vi kan ikke akseptere denne type av sjikane, sier Jan-Aage Torp. -Vi tror at denne saken vil danne presedens i Norge, og tilogmed internasjonalt. Vår digitale tidsalder gir onde mennesker endeløse muligheter, og vi aksepterer dette. Men med muligheter følger det ansvar, og Christensen har bevist at han ikke har tatt det alvorlig.

-Jeg har tidligere tillatt at masse sjikane mot meg har funnet sted, men ikke nå lenger, sier Jan-Aage. -Som en kristen leder vil jeg ikke tillate at sjikane og løgner blir presentert om oss, og heller ikke om andre Guds menn og kvinner. Vi vil aldri kunne stanse det helt, men la oss sette staken i jorden og kreve vår rett som borgere av et moderne demokrati! Tilogmed apostelen Paulus hevdet sine rettgheter som borger av Romerriket.

-I 2011 ble vår menighet angrepet i nasjonale medier, og vi presenterte en klage, som førte til gode resultater. Imidlertid vil vi velge mye sterkere midler om det samme skulle skje igjen, advarer Torp.

Oslo Politikammer har valgt å presentere saken mot Jan Kåre Christensen som en straffesak innfor Konfliktrådet, som vil søke å påvirke Christensen til å forandre sine veier. Han vil i det minste bli bøtelagt, men hvis han ikke samarbeider, kan paragraf 390a føre til inntil 2 års fengsling for den såkalte "pastor".

Powered by Cornerstone