Vårt kall til folkegruppene i Oslo og i verden

26. November 2014

I søndagens gudstjeneste underviste pastor Jan-Aage om vårt kall til å disippelgjøre folkegrupper, bade i Oslo, og i verden. Han betonet Matteus 24:14: "Dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme".

Ber for David og Gaborka.
Powered by Cornerstone