Guds velsignelse og beskyttelse

Charles Green - Profeti
12. November 2014

En apostolisk patriark, Dr. Charles Green (88), formidlet en kraftfull profeti over Jan-Aage Torp under årskonferansen til International Coalition of Apostolic Leaders (ICAL) i Dallas denne uken.

Guds velsignelse og beskyttelseCharles Green og Aina & Jan-Aage TorpCharles Green er kjent for sin dype profetiske tjeneste så vel som sine apostoliske-pastorale perspektiver gjennom en livstid i tjenesten, som har ledet ham til å bli åndelig far og venn av mektige menn som Oral Roberts, Kenneth Copeland og Bart Pierce.

I 2009 forrettet han den monumentale begravelsen av Oral Roberts.

I 1952 tilbrakte han 7 måneder i Europa, mesteparten i Sverige, der han ledet en virkningsfull vekkelse med pastor Alvar Lindskog i Østermalmskyrkan, Stockholm. I en alder av 88 står Charles Green fortsatt i en livskraftig tjeneste som fører han over hele verden!

Her er ordet han formidlet til Jan-Aage, med Aina ved hans side. Ordet be nedskrevet av Charles Greens medarbeider.

"Du er som en ørn som Gud har plassert på et høyt sted. Men fra denne dagen av løfter Gud deg opp på mye, mye høyere steder!
Du er salvet av Herren. Ti-tusener vil få sine liv forvandlet på grunn av deg.
Herren lover sin guddommelige beskyttelse over deg og din nydelige kone og hele din familie. Ingen ting skal skade dere!
Velsignelse skal komme over hele din familie, og du skal velsigne andre. Så sier Herren!"

Powered by Cornerstone