Søndag om å etterjage Guds livsbestemmelse

20. Oktober 2014

Etter to søndager borte fra Restoration Oslokirken, jublet Jan-Aage Torp igår over å dele en undervisning om "Å etterjage Guds livsbestemmelse".

Aina Torp hadde formidlet en rapport fra Thailand én uke tidligere, så den eneste påminnelse om Torpenes Thailand-oppdrag var at de begge var ikledd vakre, matchende, thailandske, elefant-prydete t-skjorter som var en gave fra Thai Church of Bangkok.

Jan-Aage betonet ordet fra apostelen Paulus i filipperne 3:12: "Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus", og sa at det finnes et "dette" i livet som er Guds spesielle livsbestemmelse for ethvert individ. -Men hva er dette? spurte han retorisk.

-Vår livsbestemmelse bør alltid bli sett i lyset av Misjonsbefalingen som Jesus ga Kirken, understreket han: "Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende".”

-Og i denne konteksten trenger vi å beregne omkostningene, slik Jesus gjentatte ganger sa til sine disipler: “Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham og si: ‘Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.’ Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen? Og er han ikke det, sender han menn av sted for å be om fred mens fienden ennå er langt borte." (Lukas 14:28-32).

-Verden definerer det engelske ordet "destiny" (=livsbestemmelse") på en smal, selvisk måte. Alt dreier seg om personlig suksess: Å bli en millionær etc. Men Gud har besluttet fra evigheten av hva vår individuelle livsbestemmelse er, sa Pastor Jan-Aage.

Idet han siterte den ugandiske bønnegeneralen John Mulinde, sa han: "Destiny er den forutbestemte retning som Gud har forordnet at en persons liv skal følge, og den gode destinasjonen som det er meningen at vi skal komme frem til".

Mulinde sier også at "å være i Guds livsbestemmelse er å leve ditt liv i oppfyllelsen av den retning som Gud planla og tilsiktet for deg i din generasjon!"

Torp viste til Jeremia som et eksempel på et menneske som Gud hadde en livsbestemmelse for, og som kan tjene som en modell for enhver som Gud har en livslang, evig livsbestemmelse for, og siterte Jeremia 1:5: “Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkeslagene satte jeg deg”, så vel som Jeremia 29:11: “For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp”.

Aina & Jan-Aage var begge ikledd vakre, matchende, thailandske, elefant-prydete t-skjorter som var en gave fra Thai Church of Bangkok
Powered by Cornerstone