Søndagens fokus på "Sett de andre høyere enn dere selv"

07. Oktober 2014

Søndagens gudstjeneste i Restoration Oslokirken ble ledet av Gabor Dobos, som underviste om den bibelske realiteten i "Sett de andre høyere enn dere selv", basert på filipperne 2:3: "Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv". Han ble tolket til norsk av Gaute Bærem.

Gaute Bærem og Gabor Dobos
Powered by Cornerstone