Søndag om fedre, sønner, og å bli sendt

01. September 2014

I gårsdagens gudstjeneste mottok vi en bred undervisning ved Pastor Jan-Aage om "Om å være åndelig far & sønn, og om å bli sendt".

Søndag om fedre, sønner, og å bli sendtJan-Aage talte om enheten og mangfoldet i den Treenige Guddomm: Faderen, Sønnen, og Den Hellige Ånd. Hvordan Han/De skapte verden og menneskeheten (1Mosebok 1:26-28). Og hvordan Jesus. Sønnen, lydig og kjærlig påtok seg sitt forløsnings-oppdrag for menneskeheten (Filipperne 2:5-11).

-Far & Sønn-relasjonen i Guddommen er egentlig en modell for våre kristne liv i Kirken, erklærte han. -Det pågår en søken idag etter realiteten i åndelig farskap og sønneforhold, og noe av dette behovet blir møtt i den såkalte "Guds Farshjerte-bevegelse". Men uheldigvis formidler denne bevegelsen gode følelsesmessige aspekter av budskapet, men det blir ofte tragisk fjernt og mystisk, fordi Guds Farsskap er ment å bli oppfylt i våre relasjoner med konkrete, biologiske og åndelige foreldre, sa Jan-Aage. -Mange mennesker betaler masse penger for å tilbringe ukevis i "Guds Farshjerte-skoler", men deres behov blir ikke møtt i det virkelige liv!

-Kjennemerket på den nåtidige apostoliske bevegelse er virkeligheten i åndelige fedre og mødre. Mens verden skaffer til veie mentorer og privatlærere, som ofte gir utmerket utfyllende hjelp, så er den nytestamentlige modellen åndelige farsskap og familie, sa Jan-Aage Torp. -Fundamentalt i Det nye testamentet blir åndelig "covering" (=vern) gitt av pastorer, og andre som arbeider i pastorens ånd og hjerte, uten nødvendigvis å ha tittelen. Derfor vil en person, i moderne menighetsliv, ikke nødvendigvis ha én eksklusiv "far og mor", men et mangfold av åndelig vern, som alle arbeider i samsvar med hverandre, gjennomsiktig og tillitsfullt. Målet er å hjelpe hver enkelt til fullkommenhet, og Kristi kropp til modenhet, i henhold til Efeserbrevet 4:11-16, fastslo pastoren.

-I 1Korinterbrev 4:15-20 leser vi de sterke ord fra apostelen Paulus om forskjellen mellom "fedre" og "lærere", som også kan kalles mentorer, privtlærere, instruktører, veiledere osv: "For om dere har tusen lærere i Kristus, har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus da jeg ga dere evangeliet. Så legger jeg dere på hjertet: Ha meg som forbilde! Derfor sender jeg Timoteus til dere, mitt kjære og trofaste barn i Herren; han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer overalt, i alle menigheter. Noen har blåst seg opp fordi de tror at jeg ikke kommer tilbake til dere. Men jeg kommer snart, hvis Herren vil. Da får jeg virkelig kjenne, ikke ordene, men kraften disse oppblåste folkene har. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft." Paulus taler ikke imot disse andre funksjoner, men han viser at det kristne livets vesen er familie, foreldre-barn, slik som i Guddommen.

Pastor Jan-Aage ga deretter bibelske eksempler, både gammel- og nytestamentlige, på slike relasjoner, gode og mangelfulle:  Abraham-Isak, David-Salomo, David-Absalom, Paulus-Timoteus, Paulus-Epafroditus, Paulus-Titus, Paulus-Demas osv.

-Vår forståelse av Guds natur leder til praktiske implikasjoner for disippelgjøring, for Kirken, for hvordan vi sender ut misjonærer og bemyndiger 5-foldige tjenestegaver for Kristi Kropp, sa Jan-Aage idet han ga eksempler fra livet og tjenesten i Oslokirken som er under utvikling i Asia, Europa og enda lengre vekk.

Powered by Cornerstone