Fokus på arbeidets verdi

26. August 2014

I søndagens undervisning presenterte pastorene Aina & Jan-Aage Torp den bibelske undervisning on arbeidets verdi.

Fokus på arbeidets verdiRestoration Oslokirken, som langsomt vokser i kvalitet og kvantitet, har flere medlemmer som lykkes i sine profesjonelle og akademiske liv, Det bibelske fokus på arbeidets verdi på søndag ble derfor vel mottatt.

Jan-Aage siterte Udo Middelmann, som han har verdsatt som en kristen tenker siden 1970-tallet: «Hvis det ikke er en individuell identitet, da er ethvert arbeid uviktig».

-Vi trenger å omfavne grunnlaget for kristen tenkning i 1Mosebok 1:26, sa Jan-Aage: "Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.». Og videre i 1Mosebok 2:19-20: "Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva det ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk den til navn. Mennesket ga navn til alt feet og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. Men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag."

-Adam uttrykte sin identitet som et menneske gjennom sin evne til å uttrykke språk og fantasi, understreket Jan-Aage Torp. -1Mosebok 2:15 viser at Guds mandat til menneskene om å arbeide kom før syndefallet: "Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den." Så den middelalderske tanken i den kristne kirke om at “arbeid er fullt og helt en forbannelse, et tegn på forbannelsen av Adam", var feil! sa Jan-Aage ettertrykkelig.

-Men Martin Luther brakte sunnhet i reformasjonsperioden ved å si at: «arbeid er like gyldig før og etter syndefallet, fordi det er en del av Guds orden som Han etablerte for mennesket." Og Luther sa også: “Ved å lage sko tjener skomakeren sitt kall fra Gud like mye som en Ordets forkynner".

Jan-Aage Torp oppmuntret medlemmene i Restoration Oslokirken til å omfavne den bibelske undervisning om arbeidets verdi: -Mange karismatikere nåfortiden snakker om arbeidsplassen som utelukkende et sted for å tjene penger, og som et springbrett for "tjenestegjøring" i tradisjonell forstand. Men det er en utilstrekkelig tankegang, understreket Jan-Aage. -Endog apostelen Paulus måtte korrigere menigheten i Tessalonika to ganger i 1Tessaloniker 4:10-12 og 2Tessaloniker 3:6-12. Deres misforståtte åndelighet ledet til latskap og fattigdom. 

-Idag må vi ha en bibelsk teologi om arbeidet som definerer vår arbeidsetikk, sa Jan-Aage Torp.

Powered by Cornerstone