Vårt fokus: Hva er hensikten med livet?

Etter sommerferien
04. August 2014

Da menigheten møttes til gudstjeneste igår etter sommerferien ble fokuset satt på spørsmålet: Hva er livets hensikt?

Vårt fokus: Hva er hensikten med livet?Vi gledet oss over å møtes, både barn og voksne. Og vi hadde gjester med oss fra Budapest, noe som satte en spiss på det hele.

Vi priste Gud, feiret nattverd, hadde kirkekaffe, og i undervisningen søkte vi å finne svar på spørsmålet om hva er hensikten med livet.

Vi konstaterte to ting: 1) Alt begynner med Gud. Kolosserne 1:16 fastslår: "For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham." 2) Du er ingen feiltagelse. Jesaja 44:2a forteller: "Så sier Herren, som laget deg og formet deg i mors liv, han som hjelper deg".

Det var gripende å høre vitnesbyrd om gjenforening av foreldre og barn, og mellom søsken. Gud har gjort mektige ting i våre liv gjennom det siste året!

Vi avsluttet med forbønn og profetisk betjening. 

Powered by Cornerstone