Åpenhet overfor avhoppere

Jan-Aage Torp
02. August 2014

Restoration Oslokirken vil virkelig møte avhopperes behov, skriver Jan-Aage Torp.

Åpenhet overfor avhoppereJeg engasjerer meg tidvis i debatt om og med avhoppere og avhoppermiljøer. Så også denne uken i avisen Vårt Lands debattforum Verdidebatt. Igår skrev leder av Hjelpekilden, Hilde Langvann, en kommentar med generell adresse til menigheter om hvordan hun mener vi kan imøtekomme behovene hos avhoppere på en god måte. Jeg gjensvarte positivt på vegne av Oslokirken, som gjennom årenes løp har bestrebet oss på nettopp denne typen åpenhet, kommunikasjon og kontakt, men vi ble av et lite miljø som forlot oss i 2007-08 isteden møtt med avisoppslag og mistenkeliggjøring.
Fortid er fortid, og derfor har vi for vår del ikke behov for å diskutere hvorvidt vi tidligere var imøtekommende nok. La oss teste og bevise våre reelle holdninger idag.
Tidligere ble Hjelpekilden ledet av en sterkt religionskritisk person, som avviste mine oppriktige ønsker om samtale. Men Hilde Langvann opptrer saklig og skvært, og det verdsetter vi.
Et avgjørende punkt i Hilde Langvanns kommentar var at samtaler måtte føres med den aktuelle avhopper uten påtvungede møter med ledere eller spørsmål som de ikke orker eller ønsker å håndtere, iallfall ikke alene. Dette har vi stor forståelse for. Om noen som forlot oss i 2007-08 vil samtale med en representant for Oslokirken, som ikke er meg eller en annen leder, vil vi bestrebe oss på å legge til rette for dette.
Hva kan oppnåes med en slik prosess? Jo, Oslokirken kan lære; vi kan korrigere feil vi har gjort; vi kan korrigere feil vi gjør idag men som vi ikke er klar over; vi kan beklage feil vi gjorde som ble korrigert i 2007-08 men som ikke ble oppfattet av avhopperen; vi kan velsigne avhopperen i hans/hennes livsvalg; vi kan bygge opp gode kommunikasjonsrutiner med en seriøs leder som Hilde Langvann; og vi kan i praksis og uten overdrivelser vise hva vi mener å ha stått for. Og vi kan alle senke skuldrene.
Jeg har spesielt understreket det lille miljø (4-5 personer) som forlot oss i 2007-08. I tillegg har vi opplevd etpar som returnerte til islam; endel som forlot oss for å gå i afrikanske kirker i Oslo; endel som forlot oss for å gå i andre karismatiske kirker i Oslo; og endel som dessverre mistet kontakten da vi la ned vår offentlige virksomhet fra september 2009-juli 2013. Hvorvidt dette skal rubriseres som "avhopperi", overlater vi til andre å vurdere. Vi anser dem som venner, rett og slett.
Utfordringen blir nå hva Hilde Langvann velger. Hvis hun finner folk som genuint ønsker avklaring, endring, beklagelser og gjenopprettelse, da blir det mye positivt fremover. Men om miljøer som vil demonisere, skandalisere, mistenkeliggjøre og holde avstand får (fortsatt?) innflytelse, da får Hilde Langvann en utfordring.
Oslokirken er villig til å imøtekomme hennes forslag til menighetene.

Powered by Cornerstone