Historisk engelsk-ungarsk møte

14. Juli 2014

Søndagens gudstjeneste i Oslokirken ble historisk: For første gang ble ungarsk benyttet som ett av to forkynner-språk i møtet da det var en del ungarsk-språklige til stede.

Pastorparet Aina & Jan-Aage Torp ledet gudstjenesten ved lovsang, nattverd og undervisning, tolket fra engelsk til ungarsk av Gabor Dobos. Dagens tema utfra Salme 28:2 var om å ha et rett forhold til Faderen gjennom oppriktige tårer og latter, bønn og lovsang.

Gabor Dobos tolket Jan-Aage Torp
Powered by Cornerstone