Pinse med Den Hellige Ånds betjening

10. Juni 2014

Gårsdagens pinse-gudstjeneste med Tormod & Anita Berg Olsen som forkynnere ble en herlig trefning med Den Hellige Ånds gjerning anno 2014!

Pinse med Den Hellige Ånds betjeningRestoration Oslokirken kunne glede seg over flere møtebesøkende igår, og det ble et riktig pinsemøte med tydelig forkynnelse, profetisk betjening, sterk lovsang og flott fellesskap.

Tormod & Anita Berg Olsen skildret levende hva Den Hellige Ånd utretter idag i Norge og Europa, og de formidlet sin sterke tro på at vekkelse er på vei til Norge, og at Restoration Oslokirken vil stå sentralt i det. De hadde med seg ferske impulser fra pinsekonferansen i Catch the Fire Oslo denne helgen.

Anita vektla Den Hellige Ånds dåp og utrustning, med betoning av viktigheten av tungetale-bruk som en hjelp i det daglige kristenlivet.

Tormod delte perspektiver om Den Hellige Ånds verk: -Ånden kommer som en tsunami-bølge. Før tsunamien kommer for fullt, ser det tilsynelatende tørt ut, men så trenger den inn i hver krik og krok.

Konkrete profetiske ord ble formidlet til mange, og det var tydelig at Herrens tiltale ble vel tatt imot!

Powered by Cornerstone