Oppstandelsen: Seier over frykt for døden

22. April 2014

Pastor Jan-Aage Torp underviste igår om betydningen av Jesu Kristi oppstandelse. Hans budskap var fokusert på seieren over frykt for døden.

Oppstandelsen: Seier over frykt for dødenVår pastor baserte sin presentasjon på Johannes 11:25: «Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør". -Jesus måtte være Gud og ha kraften til å beseire døden for at vi skulle kunne motta evig liv, sa Jan-Aage.

Han understreket 1Johannes 5:19: «Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde», og sa at vi trenger å ha tro på Kristi oppstandelses kraft som er inni oss individuelt og i fellesskapet av de troende. Når vi praktiserer vår tro, da får vi seier over de demoniske festningsverker i verden.

Pastor Jan-Aage presenterte et frimodig forsvar for Jesu oppstandelse:

-Jesus måtte oppstå fysisk, legemlig, fra det døde “så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder” (Hebreerne 2:17). Derfor var apostelen Paulus så sterk på at Jesu oppstandelse er fundamentet for vår tro, sa Jan-Aage. -Paulus sa, “Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom” (1Korinter 15:14). 

-Jesu løfte om å tilgi oss fra våre synder og være soningsofferet som ville la oss ha en relasjon med Gud var basert ikke bare på hans død, men også på hans oppstandelse for å beseire døden og presentere sitt eget blodoffer for Gud vår Far, betonet Jan-Aage Torp og henviste til 1Korinter 15:17,19-20: “Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder…Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker”. 

-Det er en historisk realitet at Jesu legeme ble oppreist til et nytt liv! erklærte Torp frimodig. -Og på grunn av dette har vi nytt liv. “Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet,  5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger” (Efeserne 2:4-5).

-Oppstandelsen viser oss klart at døden har ingen makt over den suverene Guds rettferdige Sønn. Jesus brøt dødens makt ved å oppstå fra graven, og ved å gjøre dette skar Han inn i dødens rike med et gjennomtrengende lys. Det som syntes å være Kristi ødeleggelse, som slengte menneskeheten inn i en håpløs situasjon, viste seg å være selve middelet til håpet om evig liv, sa Jan-Aage Torp.

-Kristi offerdød for vår forsonng ville ha vært meningsløs uten Hans legemlige oppstandelse. Uten at Kristus bokstavelig oppsto fra de døde, ville Hans løfte om syndenes tilgivelse og en evig relasjon med Gud ha vært intet mindre enn en fantasi, et falskt håp. Jesu død var en forsoningens nødvendighet, og Hsns oppstandelse en historisk nødvendighet hvis vår frelse skulle ha noen betydning i det hele tatt.

-Denne frimodige tro er fullkommengjort i kjærlighet, erklærte Jan-Aage Torp og leste 1Johannes 4:16-19: «Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først". 

Pastor Jan-Aage erklærte deretter: -Jeg tror med overbevisning at Jesus sto opp fra graven!

Han leste Lukas 24:5-12 og Markus 14:48-50 som viste hvor skremt og vantro Jesu disipler var etter korsfestelsen. De var ikke i en sinnsstemning til å kunne lage en historie om Jesu oppstandelse, men prøvde tydelig å gjemme seg bort.

-Kunne en slik gruppe av disipler stjele Jesu legeme? spurte Jan-Aage med etterrtykk. -Matteus 28:11-15 viser hvordan historier ble diktet opp. Matteus 27:60 beskriver hvordan en stor sten dekket inngangen til graven. Knapt noe som fryktsomme disipler ville endog forsøkt å flytte på! Og Matteus 27:62-65 viser hvordan graven var sikret av soldatvakten.

-Men så skjedde plutselig noe som gjorde de fryktsomme, skjelvende Jesu disipler frimodige: Oppstandelsen! Den historiske skildringen hevder at bare noen uker etter Jesu død, så forkynte Hans etterfølgere offentlig nyheten om Hans oppstandelse. Under pinseuken, faktisk, ble tusener "døpt og lagt til menigheten" (se Apgj 2:41).

Jan-Aage hevdet: -Du kan være sikker på at om Jesu legeme ikke hadde stått opp, ville de religiøse og politiske ledere på den tiden raskt og effektivt ha knust den fremgangsrike kristensekten ved finne Jesu lik og kjøre den gjennom Jerusalems gater. Dette ville ha vært ugjendrivelig bevis for at oppstandelsen var svindel. Det ville ha drept kristendommen praktisk talt før den startet.

Pastor Jan-Aage avsluttet sin undervisning med en tid av profetisk betjening i Restoration Oslokirken, og Pastor Aina ledet tilbedelsen og nattverden.

Powered by Cornerstone