Overvinn passivitet!

17. Mars 2014

Pastor Jan-Aage Torp underviste i gårsdagens gudstjeneste om å overvinne passivitet.

Overvinn passivitet!-Det er et tilbakevendende problem for menn å velge passitivitet, men dette strider egentlig mot vår Gudgitte natur, understreket Jan-Aage idet han henviste til 1Mosebok 3 der Adam sto passivt og så på at Eva ble fristet av slangen, og han spiste selv deretter av den forbudte frukten.

-Passivitet er rett og slett synd! Vi var fått viljestyrke som en gave fra Gud, og når vi velger å unnlate å handle på vår overbevisning og innsikt, da sier Jakob 4:17 rett frem: "Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder". Gud har en annen vurderings-mal enn mennesker. For Ham er passivitet en meget alvorlig tilstand, fordi Han skapte oss til å være handlekraftige. Passivitet er egentlig akkurat like ille som feighet, som ifølge Åpenbaringen 21:8 fører til "sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død".

Jan-Aage viste til kineseren Watchman Nee som i sin bok "The Spiritual Man" hevdet at passivitet åpner opp for demonisk aktivitet.

Pastor Aina Torp ledet i lovsang og en sterk forbønnsstund.

Powered by Cornerstone