Søndag om kraften i vår tunge

24. Februar 2014

Pastor Jan-Aage Torp ga Restoration Oslokirken en undervisning igår om kraften i tungen.

Søndag om kraften i vår tunge-"Tungen er en liten kroppsdel” (Jakob 3:5), men Ordspråkene 18:21 sier den “har makt over død og liv”. Dette er sant enten vi snakker om åndelig, fysisk eller følelsesmessig “liv eller død”, sa Jan-Aage Torp.

-La oss tenke på at ordet tunge refererer ofte til det talte ord, der ofte ett ord representerer et annet, nært beslektet ord. For eksempel: “Slottet uttalte”. Selvsagt kan ikke Slottet som bygning avlegge en uttalelse. Imidlertid referer i dette tilfellet Slottet til Kong Harald, som bor der. På samme måte når Ordspråkene 15:4 sier, “en falsk tunge knuser livsmotet” - der er tunge billedlig ment. Åpenbart kan ikke en bokstavelig tunge av kjøtt og blod knuse livsmotet, men ordene som tungen produserer kan det, understreket Restoration Oslokirkens pastor.

Så fortsatte han: -Det vår tunge produserer, har evige implikasjoner. Det har åndelige konsekvenser, fordi det avdekker hva som fins i vårt hjertet. Jesus sa at “et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd, et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd” (Matteus 12:35). “Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag” (Matteus 12:36). I oss selv er vi fullstendig ute av stand til "å temme tungen" (...) “skiftende og ond som den er, full av dødbringende gift” (Jakob 3:8). En tunge under kontroll er et tegn på Åndens kraft. Bortsett fra å akseptere Jesu forsoningsverk på Korset, vil vi bli dømt i henhold til våre ord: “For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømmes skyldig” (Matteus 12:37).

For å kunne ta Ordspråkene 18:21 bokstavelig – at tungen kan forårsake fysisk liv og død – trenger vi ikke å strekke vår fantasi. Ord skaper handlinger, gode eller onde. En dommer eller jurie kan ved å si ett ord få et menneske til å bli fengslet eller satt fri. Ord kan ofte redde liv: En lege henviser til kirurgi, an værvarsler varsler storm, en sjelesørger gir håp til en person med selvmordstanker. Ord kan også drepe: Drap blir ofte initiert på grunn av krangel eller verbalisert hat. I betydningen av å forårsake handling har faktisk tungen kraft over liv og død, hevdet Jan-Aage Torp.

-Følelser kan også bli skadet ellet helbredet av ord. Jakob beskriver tungen som “en ild” (Jakob 3:6) – og hvem er ikke blitt brent av den? Ordspråkene 15:4 sier at “en legende tunge er et livets tre”. Akkurat som kjærlighet er handling, hva ville romantikk være uten ord? Oppmuntring kommer ofte gjennom uttalte ord. Mismot likeså. “Tankeløs tale stikker som sverd” (Ordspråkene 12:18). Såret er i følelsene, og det er dypt. Hva vi sier kan ha en dyp virkning på andre.

Jan-Aage Torp konkluderte deretter: -Gud gjorde oss til vesener som uttrykker seg, så vi er nesten hjelpeløse uten kommunikasjon.  Dette er grunnen til at vi har lydopptak og blindeskrift for synshemmede, tegnspråk for døve, og skriftspråk for enhver som har noe på hjertet. Tale har virkelig store implikasjoner, spesielt som verktøy til å formidle evangeliet (Romerne 10:14). Derfor blir vi befalt til å kontrollere tungen for å holde "tungen borte fra det som er ondt, og leppene borte fra svikefull tale!” (Salmene 34:14). En kristens tale bør konsekvent ære Herren: Med tungen “lovpriser vi vår Herre og Far, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine søsken!” (Jakob 3:9-10).

Jan-Aage & Aina Torp tjenestegjorde sammen, gjennom Ordet og tilbedelsen
Powered by Cornerstone