Reformasjonen er i gang!

Catherine Brown i Oslo
17. Oktober 2013

Den skotske apostelen Catherine Brown besøkte Oslo sist helg med et friskt ord fra Gud om den reformasjonen som Gud bringer til Europa!

Reformasjonen er i gang!Kirken er skjør på grunn av manglende sannhet, erklærte Catherine Brown frimodig (foto: Tor H. Lanton)Lørdag kveld dreide seg om tilskitningen av det sanne apostoliske gjennom livene til Akab og Jesabel (1Kongebok 18):

-De er bilder på det apostoliske og profetiske. Akab og Jesabel skulle ha vært en mektig styrende tjeneste, men de misbrukte autoritet og lederstillingen, og åpnet dermed opp en demonisk dør til nasjonen gjennom åndelig ekteskapsbrudd og prostitusjon, utroskap mot Gud og okkult praksis, sa den skotske apostelen. -Akabs fordervede "apostoliske salvelse" ledet ham til å henvende seg til Nabot for å få hans vingård, som Nabot beskyttet for de kommende generasjoner. Den fordervede apostoliske-profetiske salvelse er satans agenda for ødelegge den åndelige arv for de kommende generasjoner! erklærte Catherine Brown.

Hun spurte deretter: -Hva gjør Jesabel (som kan være feminin eller maskulin) med en nasjon? -Jesabel vil infiltrere, manipulere, trakassere, isolere, dominere. Hun vil ha kontroll over folk, makt og resursser.  Hun bærer på en forfalsket profetisk salvelse: En blanding av falskt og sant, og forløser det okkulte over nasjonen. Jesabel er en sterk åndelig makt som opererer noen ganger åpenlyst, men for det meste fordekt! advarte Catherine Brown

Reformasjonen er i gang!Catherine Brown (Foto: Tor H. Lanton)På søndag kveld formidlet Catherine Brown et budskap om Hiskias liv, basert på 2Krøniker 29. 

-Hiskia viser et rettferdig mønster, en plantegning. Han hadde nåde til å forsamle og lede for å oppfylle Guds hensikter. Han var en åndelig portvokter som ville sikre helligdommen for Gud! Dette fordrer et presteskap som helliger oss selv, som gjerner all tilskitning fra helligdommen! Hikia erkjente at hans biologiske og åndelige fedre hadde vært troløse. I reformasjon må vi tale sannhet. Guds hjerte er ikke sympati, Hans barmhjertighet vil aldri kompromisse med hellighet. Hiskia inngikk en pakt med Gud: Vi vil dø for hverandre, for reformasjon i våre nasjoner! Kirken er skjær på grunn av manglende sannhet, erklærte Catherine Brown frimodig, og sa: -Sannhet blir gjenopprettet i tider av reformasjon!

Catherine Brown ble tolket av Aina Torp (foto: Tor H. Lanton)
Powered by Cornerstone