Underviste om Guds frelsesplan

16. September 2013

Pastor Jan-Aage Torp presenterte Guds Frelsesplan fra Skapelsen til Golgata i gudstjenesten idag som var preget av nyfrelste fra arabiske land.

Det var mektig lovsang og tilbedelse, nattverd og kirkekaffe. Men sterkest inntrykk gjorde nok pastor Jan-Aage levende og humoristiske undervisning om Skapelsen, Syndefallet, Golgata og Treenigheten. Pastoren samspilte med arabere i forsamlingen og fikk frem nøkkelbegreper på arabisk, til stor glede for forsamlingen.

Jan-Aage Torp (foto: Tor H. Lanton)
Powered by Cornerstone