Kraftfull undervisning om Kong Hiskia

06. August 2013

Pastor Aina Torp ga en kraftfull undervisning om Kong Hiskias liv og virkning i vår gudstjeneste på søndag.

Kraftfull undervisning om Kong HiskiaKong Hiskia i et maleri fra det 17.århundre av en ukjent kunstner i koret i Sankta Maria kyrkan i Åhus, Sverige (Wikipedia)Pastor Aina presenterte historien om den mektige kongen av Juda slik den blir skildret i flere tekster fra Det gamle testamentet, med spesielt fokus på 2Kongebok 18:5-8: "Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Verken før eller siden har det vært hans like blant alle kongene i Juda. Han holdt seg nær til Herren og vek ikke fra ham. Han holdt de bud som Herren hadde pålagt Moses. Herren var med ham, og han hadde lykken med seg i alt han tok seg fore. Han gjorde opprør mot assyrerkongen og ville ikke tjene ham lenger.  Han slo filisterne like til Gaza og områdene omkring, både byer med vakttårn og befestede byer."

Opplevelsen av Guds inspirerende og utfordrende nærvær var håndgripelig i vår kirke på søndag.

Gabor Dobos ledet forsamlingen i teambønn for lokale, nasjonale og internasjonale behov og muligheter.

Powered by Cornerstone