Undervisning om Davids nøkkel

14. Juli 2013

Pastor Aina Torp underviste om Davids nøkkel i denne uken: -Gud kaller Portvoktere med Davids nøkkel som posisjoneres i byens grunnvoller!

Undervisning om Davids nøkkelAina fastslo at Skriftene gir to direkte henvisninger til denne nøkkelen: I Johannes´ åpenbaring 3:7-8 henvender Jesus seg til menigheten i Filadelfia: "Dette sier Den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne: Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn."

-Og Jesajas ord henvendt til Sjebna, en som hadde påtatt seg urettmessig autoritet ved kongens slott (Jesaja 22:20-22): "Og den dagen vil jeg kalle på min tjener Eljakim, Hilkias sønn. Jeg vil kle ham i din drakt, spenne ditt belte om ham og legge din makt i hans hender. Han skal være en far for Jerusalems innbyggere og Judas hus. Jeg legger nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Når han åpner, skal ingen lukke, og når han lukker, skal ingen åpne." I begge tilfeller, både menigheten i Filadelfia der visse jøder hadde urettmessig påtatt seg autoritet (Joh Åp 3:9), og i Jerusalem der Sjebna hadde tilranet seg autoritet i slottet (Jesaja 22:15-19), ble Davids nøkkel gitt for å etablere Gudgitt autoritet på disse steder.  I datidens kultur var en nøkkel et symbol på styresmaktens autoritet, og i Østen til denne dag blir en stor nøkkel lagt på en person for å overføre byens autoritet og styringsrett.

-Men hvorfor kalles det "Davids nøkkel"? spurte pastor Aina. -Hvorfor er Davids navn forbundet med denne styresmaktens autoritetsnøkkel, som har kraften til å åpne det som ingen kan lukke, og lukke det som ingen kan åpne?

Pastor Aina Torp erklærte: -Jeg tror svaret ligger i det som Herren selv sier om David (Apgj 13:22): "Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil." Jeg tror at Davids nøkkel er dypest sett Davids hjerte. Gud kalte ham "en mann etter mitt hjerte". Davids hjerte, mer enn noe annet, var å finne et hvilested for Guds nærvær blant sitt folk, en "bolig for Jakobs Veldige." Etter at David erobret Jerusalem fra jebusittene (2Samuel 6; 1Krøniker 13-15), før han erobret andre byer eller land, brakte han Paktens ark, som representerte Guds nærvær, inn i Jerusalem, og etablerte at tilbedere som stadig tjenestegjorde innfor Herren dag og natt.

Aina erklærte: -Gud er forberedt på å betro Davids nøkkel til dem som stiller sine hjerter på linje med Guds hjerte. Dette er dem Han ønsker å overføre den samme autoritet til som David levde i, til å åpne dører som ingen kan lukke, og lukke dører som ingen kan åpne. Idet vi blir mennesker som er "etter Guds hjerte" vil dørene som vi søker å åpne alltid begynne med døren til Hans nærvær, en dør som vi åpner gjennom tilbedelse.

-Kanskje vi har "liten kraft" (Joh Åp 3:8), og kanskje vi virker ubetydelige i verdens perspektiv, men det er til dem "som holder hans ord og ikke fornekter hans navn" at Han vil betro sin autoritet. Akkurat som David var den minste i sin familie og klan, en gjetergutt, men likevel kalt til en posisjon av stor autoritet i kongedømmet, sier Gud om ham at han "skal utføre alt det jeg vil."

Aina Torp hadde stort håp for fremtiden i Oslo og Europa: -Vi ser hvordan David var istand til å bruke den autoritet som Heren hadde betrodd ham ved å erobre byer og nasjoner for kongedømmet. Han var istand til å bruke denne "nøkkelen" til å innta den ene byen etter den andre for kongedømmet. Faktisk gir Den Hellige Ånd gjennom 1Krøniker 18 og 2Samuel 8 en oppsummering av Davids erobringer. I disse 17-18 versene er det én formulering som gjentas fire ganger: "Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram." I de tidligere kapitler (1Krøniker 17 & 2Samuel 7), sier Nathan idet han observerte hvordan Herren var med David: "Gjør alt som ligger deg på hjertet, for Gud er med deg." Davids nøkkel i virksomhet: "Når han åpner, skal ingen lukke, og når han lukker, skal ingen åpne."

Pastor Aina avsluttet sin undervisning på denne måten: -Jeg tror at vi også kan be om og motta Davids nøkkel. Men vi må gjøre dette med et hjerte i ydmykhet og total lydighet, som den minste av klanene, og bare gjøre hva Han vil vi skal gjøre. Vi må også stille våre hjerter på linje med Guds hensikter og ønsker. Hva er dette ønsket fremfor alt annet? Forsoning med Hans folk og fornyelse av alle ting, så vi kan vandre i samfunn med Ham og være i Hans kjærlighet. Dette er Davids nøkkels budskap og primære hensikt. Det er nøkkelen som Portvoktere vil kunne bruke for å åpne porter av rettferdigheten og sannhet, og stenge porter til misbruk, overgrep, urett og forførelse i enhver sfære der Han plasserer oss. Han kaller på Portvoktere med Davids nøkkel som posisjoneres i byens grunnvoller. Gud ser etter de som kan bli betrodd med Davids nøkkel med styrende autoritet for å åpne dørene til kongedømmets transformasjon. Idet vi søker først Hans rike og Hans rettferdighet, og vi setter "first things first", og etablerer en bolig for Jakobs Veldige ved å tjenestegjøre i Hans nærvær, vil Han betro oss mer og mer med Davids nøkkel, med autoritet til å åpne dører som ingen kan lukke, og lukke dører som ingen kan åpne.

Powered by Cornerstone