Vekst i Oslokirken

14. Mai 2017

Trossamfunnet Restoration Oslokirken kan glede seg over et år med god vekst, forteller pastor Aina Torp idet vårt årsmøte ble holdt etter påske. 

Vekst i OslokirkenJane og Jovia har begge bakgrunn fra Uganda og Rwanda- Vi har et menighetsfellesskap som teller ca 30 personer, og det fine er at veksten skyldes naturlige relasjoner med Jesus og nattverden i sentrum, Vi ser hvor viktig det er å støtte hverandre i hverdagens utfordringer, understreker hun.

- De første årene fra vi restartet menigheten i august 2013 gikk det langsomt. Det er først de siste 10-12 måneder at vi har fått en stabil stamme, forteller pastor Aina.

- Selv om menighetslivet legger vekt på det indre fellesskapet, er vi sterkt involvert i offentlig virksomhet med store dimensjoner, ikke minst gjennom Jan-Aages tjeneste, forteller Aina. - Han leder både European Apostolic Leaders og Kristen Koalisjon Norge, og produserer ukentlige tv-programmer gjennom Norge Idag. Men forskjellen fra tidligere år er at slike omfattende, krevende initiativ ikke har direkte med den lokale menighetsvirksomheten å gjøre. Vi syns selv vi har funnet en god balanse mellom den pastorale virksomheten og Jan-Aages apostoliske tjeneste.

I 2016 ble flere medlemmer lagt til menigheten av afrikansk bakgrunn. - Dette samstemmer med vår visjon: At vi skal bringe sammen folkeslagene i Oslo, sier pastor Aina Torp.

Vi samles hver søndag i peisestuen i American Lutheran Church
Powered by Cornerstone