Kirkerevolusjon i Europa!

29. Februar 2016

Den virkelige verden med Jan-Aage Torp - Kirkerevolusjon i Europa!
Jan-Aage Torp formidler i denne 25 minutter lange videoen i serien "Den virkelige verden" en revolusjonerende visjon og effektive modeller for en kirkerevolusjon i Norge og Europa! Han minnes da Martin Luther for 499 år siden slo opp sine 99 teser på kirkedøren til festningskirken i Wittenberg som førte til den protestantiske reformasjon.

- Luthers reformasjon førte til reformasjon av kirkens liv, men ikke av strukturene. Nå er det behov for en ny apostolisk reformasjon, bl.a. av kirkens strukturer, hevder Jan-Aage.

Videoen er filmet ved Oslo Domkirke og på Karl Johans gate i Oslo av Miracle Revival Channels TV-sjef, Henning Lunde.

Powered by Cornerstone