Nye falske brev impliserer Metodistkirken også

14. August 2015

De flerfoldige falske brev som blir sendt til uvitende mennesker i Norge impliserer nå også Metodistkirkens pastor i Bergen, Leif S. Jacobsen, og hevder å samle inn penger til et matprosjekt i Namibia.  Jan-Aage Torp er forvisset om at forfalskningene snart vil bli brakt til en avslutning. -Bevisene vil bli brukt til å straffe bedrageren ved hjelp av rettsapparatet, sier Oslo-pastoren.

Nye falske brev impliserer Metodistkirken ogsåUdatert brev som ble mottatt igår av personen som blir nevnt i brevet.Igår ble to nye slike brev kjent.

Jan-Aage Torp sier: -Jeg hadde en veldig hyggelig telefonsamtale med en "ikke-religiøs" ung mann so har mottatt et slikt brev under mitt navn, men uten underskrift, der det forlanges en umiddelbar betaling av 8000 kroner til Restoration Oslokirken. Brevet hevder at han har lovet et slikt beløp, og at vår menighet vil sende saken til et inkassobyrå dersom han ikke betaler med en gang.

-Senere på dagen kontaktet en kvinne meg for å advare om enda et slikt brev som ble publisert på en Facebook-side. I dette siste brevet blir Metodistkirkens pastor i Bergen, Leif Sverre Jacobsen, som mottok et falskt brev selv i mars 2015, presentert som mannen som samler inn penger til Restoration Oslokirkens prosjekt i Namibia. Åpenbart har pastor Leifs åpne støtte til oss i mars nå gjort ham selv til gjenstand for forfalskninger.

-Lignende falske brev med krav om penger er blitt sendt under mitt navn i løpet av de siste måneder.

-Fellesnevner for penge-brevene er at det oppgis ikke kontonummer for innbetaling. Det synes derfor som at målet med brevene er ikke å svindle for penger, men å sverte vår menighet og meg selv, og enhver som støtter oss, sier Jan-Aage Torp.

-Enda verre er imidlertid brever som er skrevet på samme måte med trusler om helvete og ild, så vel som trusler om å avsløre spesifikke pastorer og ledere for seksuelle ovegrep og lignende.

-Takk Gud for den unge mannen som kontaktet meg igår om dette så vi kan gjendrive påstandene og rapporterer dette - på nytt - til politiet! Og takk Gud for kvinnen som skev til meg igår!

-Det finnes bedragere i Norge, akkurat som i USA og rundt omkring i verden....

-Vi verdsetter at dere ber for oss, Leif Jacobsen og andre som er blitt misbrukt i disse alvorlige sakene!

Powered by Cornerstone