Åndelig manipulasjon i menigheten, familien og ekteskapet

Jan-Aage Torp
02. Desember 2018
Åndelig manipulasjon i menigheten, familien og ekteskapet

Som pastorer i en lokal menighet må vi stadig håndtere mennesker med til dels dype problemer.

De vanskeligste problemer er i grenselandet mellom åndelighet og psykiatri/psykologi. Derfor setter vi pris på et utstrakt samarbeid med psykologer og psykiatere av ypperste klasse. Som pastorer har vi ikke kompetanse til å stille sykdoms-diagnoser, og vi verdsetter at helsearbeidere også er varsomme med slikt. Feil diagnose medfører feilbehandling og stigmatisering.

Nå er det vel kjent at vi er skeptisk til de deler av psykologi og psykiatri i Norge som er redskaper for holdninger av anti-tro og anti-familie - og en del som er spesialisert på anti-karismatikk. Men også her har vi funnet sindige og faglig sterke samarbeidspartnere som vi har grunn til å stole på og samarbeide med.

På avveie

Åndelighet kan komme på avveie også innen kristentroen. Det skjedde gjennom den forferdelige Lysbærer-bevegelsen i 1997-99 som vi måtte håndtere med store konsekvenser. Her var det rett og slett demonisk forførelse som norske kristenledere lett lot seg lure av. 

Mer krevende

Men det er mye mer krevende når det er åpenbare psykiatriske og psykologiske problemer i et menneske som samtidig har kristent, åndelig engasjement. Hvis slike personer samtidig har nådegaver og innsikt i karismatikk, kan det bli ødeleggende for en menighet, familie og ekteskap.

Vår erfaring er at mennesker med slike kryssende problemer skal behandles med respekt og tålmodighet - men de må ikke gis rom til å misbruke sine «åndelige ferdigheter» til manipulasjon og forvirring. Vi nekter dem å formidle sine «åpenbaringer» i gudstjenester og mindre samlinger. De søker nemlig legitimitet for sin adferd som kan gi dem rom til å formidle en åndelig, sykelig gift som kan ødelegge for medmennesker.

Trussel

Å bruke «åpenbaringer» til å fremsette trusler og tvinge igjennom sin vilje, er usunt og feil, og kanske endog sykelig.

Vi er nøye med at menighet, familie og ekteskap skal bygges ved hjelp av respektfulle samtaler, og der eventuelle «åpenbaringer» presenteres i en annen setting der en sindig og sunn veileder kan delta i samtalen. Ellers kan usunnhet og sykelighet komme til å få plass i en menighet, familie og ekteskap.

Guddommelige løsninger

3Johannes vers 2 forteller om normaltilstanden for enhver troende: 

«Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig».

Vår gode Gud gir bare gode gaver til sine barn, og dette trenger vi å formidle til enhver som oppsøker menigheten.

Den viktigste løsningen for enhver med problemer som er i grenselandet mellom åndelig og psykiatrisk/psykologisk, ligger i en rett opplevelse av Guds allmektige kjærlighet. Å bade seg i opplevelsen av Hans omsorg og gjenopprettende makt, lindrer ethvert sår og skjevhet i sjelens domene.

Vi sier med Johannes:  «Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig».

Powered by Cornerstone