Arkiver/Ungdommens bønnemøte

Ungdommens bønnemøte

24. November 2006
Video-rapport fra Ungdoms-bønnemøte i Skippergaten

Videorapport fra Ungdommens bønnemøte i Oslokirkens lokaler. Møteledere var Anders Torp, Aina Lanton, Simon Mukupa og Julie Torp.

Powered by Cornerstone