Arkiver/Sitatrett

Sitatrett

08. August 2013

Trossamfunnet Restoration Oslokirken retter seg etter "sitatretten", som blir tilstrekkelig beskrevet av Wikipedia.

Dette omfatter skriftlige artikler, fotografier, videoer, lydfiler og alt annet materiell som ikke er tilskrevet eksterne kilder. Vi forventer at intet av vårt materiell blir benyttet av eksterne kilder uten å ha innhentet på forhånd vår uttrykkelige, skriftlige samtykke.

Fra Wikipedia:

Sitatretten er en avgrensning av opphavsretten, som gir rett til å sitere fra et verk som er opphavsrettslig beskyttet, uten å innhente samtykke fra rettighetshaver først. Et sitat er en mindre del av et åndsverk eller kunstnerisk prestasjon, gjengitt i en sammenheng. Sammenhengen sitatet settes inn i kalles det siterende verket, og dette verket må som utgangspunkt ha selvstendig verkshøyde for at sitatet skal være lovlig. Fremstillingen her tar utgangspunkt i norsk rett, men som følge av det nordiske lovsamarbeidet på opphavsrettens område har den relevans også for rettsreglene i de øvrige nordiske land.

 

Trossamfunnet Restoration Oslokirken

August 2013

Powered by Cornerstone